Disclaimer

Vidaro B.V. spant zich in om de inhoud van www.vidaro-ijs.nl op zorgvuldige wijze samen te stellen.

 

Aansprakelijkheid

Desondanks kan Vidaro B.V. op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van www.vidaro-ijs.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Vidaro B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

 

Externe links

Het feit dat websites van derden via links op www.vidaro-ijs.nl worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Vidaro B.V. en zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

 

Bescherming persoonsgegevens

De aan Vidaro B.V. verstrekte persoonsgegevens worden indien nodig door Vidaro B.V. opgeslagen. Alleen in opdracht van Vidaro B.V. worden deze gegevens gebruikt om derden op de hoogte te houden. De gegevens worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

 

Cookies & Analytics

Vidaro B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Vidaro B.V. kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Vidaro B.V. maakt gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om bezoek aan onze site te analyseren. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren en aanpassen aan de behoefte.

 

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Vidaro B.V. -website komen toe aan Vidaro B.V. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidaro B.V.

Chat openen